Súng bắn giá thẻ treo S001

Súng bắn thẻ treo dùng để bắn dây treo vào mạc thẻ treo (price tag, tag).

150,000 đ
  • bán lẻ
  • Miễn phí vận chuyển khu vực quy định
Chat Với Chúng Tôi