Khách hàng ở TP.HCM

Với những đơn hàng  nội thành, apsara.com.vn sẽ áp dụng 3 hình thức thanh toán:

1. Thanh toán tại cửa hàng apsara.com.vn

2. Thanh toán chuyển khoản vào tài khoản apsara.com.vn

3. Thanh toán cho nhân viên apsara.com.vn khi giao hàng.