Súng bắn giá tiền sản phẩm

Dùng để tạo ra số tiền trên một miếng giấy nhỏ & dán lên thẻ treo. Thường dùng cho các shop nhỏ & trung bình. Tiết kiểm thời gian ghi giá tiền lên tag rất nhiều. Chi phí đầu tư rẻ tiền hơn nhiều lần so với máy in mã vạch.

Liên Hệ
  • bán lẻ
  • Miễn phí vận chuyển khu vực quy định

Súng bắn giá thẻ treo S001

Súng bắn thẻ treo dùng để bắn dây treo nhựa và mạc thẻ treo (price tag, tag) vào quần áo

Liên Hệ
  • bán lẻ
  • Miễn phí vận chuyển khu vực quy định