Hoàn tiền đã thanh toán

APSARA.COM.VN sẽ hoàn trả tiền đối với Quý khách đã thanh toán tiền trước 1 trong những trường hợp sau:

1. Đối với sản phẩm Quý khách đặt hàng nhưng APSARA.COM.VN hết hàng:

– APSARA.COM.VN thông báo cho Quý khách về việc sản phẩm đã hết hàng.

– Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ cho APSARA.COM.VN thông tin tài khoản ngân hàng của Quý khách.

– APSARA.COM.VN sẽ chuyển khoản lại toàn bộ số tiền đơn hàng cho Quý khách (APSARA.COM.VN sẽ chịu phí chuyển tiền liên ngân hàng).

2. Đối với việc Quý khách hoàn trả sản phẩm lỗi cho APSARA.COM.VN :

– APSARA.COM.VN sẽ thông báo đổi sản phẩm khác cùng loại cho Quý khách. Nếu Quý khách không chịu nhận sản phẩm đổi cùng loại của APSARA.COM.VN, APSARA.COM.VN sẽ hoàn tiền lại cho Quý khách.

– Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ cho APSARA.COM.VN thông tin tài khoản ngân hàng của Quý khách.

– APSARA.COM.VN sẽ chuyển khoản lại toàn bộ số tiền đơn hàng cho Quý khách (khách hàng sẽ chịu phí chuyển tiền liên ngân hàng).

Trân trọng cảm ơn!

Why utilize a college paper writing services: one-on-one services which may help students get the most out of their studies are provided by College paper writing solutions. In addition, they make the whole writing process much easier than it essay help could be with no professional help. With these advantages, why should a student not take advantage of those? Here are a few of the reasons.