Khách hàng ở TP.HCM

Với khách hàng trong phạm vi có các chi nhánh của APSARA.COM.VN:

– Thanh toán tại cửa hàng APSARA.COM.VN

– Thanh toán chuyển khoản vào tài khoản APSARA.COM.VN

– Thanh toán cho nhân viên APSARA.COM.VN khi giao hàng.

Chat Với Chúng Tôi