Manocanh Nam, mặt mù, dáng đứng tay xuôi, màu trắng đen

Category: