Manocanh Nữ dáng ngồi, có vẽ mặt, màu da, mặc đầm đội vương miện

Category: