Manocanh thể thao Nữ màu xám, mặt trứng, cầm vợt – hàng sưu tầm