Manocanh thể thao nam màu đen, không đầu, dáng thẳng, tay ôm bóng