Sự nổi bật của manocanh xi bóng trong cửa hàng thời trang