In túi nilon nền logo trắng chữ đen – GUU Shop (Đak Lak)