Túi vải không dệt màu đen Cao Thăng , Apsara Cần Thơ