Đặc điểm in satin tốt & dệt nhãn mác

In satin tốt đầm bầu

Đặc điểm in satin tốt:

– Sản xuất nhanh chóng

– Độ bóng sáng hơn so với nhãn dệt

– Số lượng ít, tối thiểu 1 cuộn là in được

– Có thể in 2 size trên 1 cuộn

– Màu sắc pha theo yêu cầu

– In nhũ bạc trên satin đen

In satin tốt đầm bầu
In satin tốt đầm bầu

Đặc điểm dệt 2 da

– Không ra màu sau nhiều năm

– Màu chỉ được lựa từ chỉ thực tế

– Ra mẫu trước khi sản xuất hàng loạt

– Quy cách may đa dạng

Nhãn dệt 2 da Miki Q.3
Nhãn dệt 2 da Miki Q.3