Manocanh bán thân nam nữ, màu đen, nắp chụp gỗ, chân gỗ