Manocanh bán thân Nam, để bàn không tay, màu đen bóng