Manocanh bán thân nam, trắng nhung, đầu gỗ, 2 chân sắt