Manocanh bán thân nhung Nữ, màu đỏ, nắp gỗ, chân sắt