Manocanh bán thân Nam, chân đứng tạo dáng, màu trắng – ASR050