Manocanh bán thân nhung Nữ, quấn dây đỏ, không tay, hàng nhập