Manocanh bán thân nhung Nữ, chân gỗ ,đầu chụp gỗ, không tay, màu đen