Manocanh bán thân Nam, để bàn trang điểm kèm tóc màu da