Manocanh bán thân nhung, trang trí, nam nữ – ASR039