Manocanh em bé gái, cột tóc, dáng đứng chống tay, màu trắng