Manocanh em bé gái dáng ngồi đội tóc vẽ mặt ,Apsara Cần Thơ