Manocanh em bé trai, dáng đứng tay xuôi, mặt mù, màu trắng