Manocanh em bé trai, dáng đứng tay xuôi, màu trắng