Manocanh em bé trai, dáng ngồi ghế, tay đưa ra trước, màu trắng