Manocanh em bé trai, dáng đứng chống tay, có trang điểm