Túi nilo HD thường, màu trắng – Shop HELLY (Cambodia)