Manocanh thân nhung, nắp chụp inox, chân sắt – hàng nhập khẩu Trung Quốc